RoháčekŽalmy116,11

Žalmy 116:11

Ja som po­vedal vo svojom spechu: Každý človek je lhár.


Verš v kontexte

10 Uveril som, pre­to som hovoril. No, ja som bol veľmi strápený.
11 Ja som po­vedal vo svojom spechu: Každý človek je lhár.
12 Čím sa od­platím Hos­podinovi za všet­ky jeho dob­ro­denia, ktoré mi učinil?!

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

11 Ja som po­vedal vo svojom spechu: Každý človek je lhár.

Evanjelický

11 Vo svojej skľúčenos­ti som po­vedal: Každý človek je klamár!

Ekumenický

11 V úzkosti som si po­vedal: Každý človek sklame.

Bible21

11 Teh­dy jsem ře­kl ve svém rozrušení: „Každý člověk je lhář!“