RoháčekŽalmy116,10

Žalmy 116:10

Uveril som, pre­to som hovoril. No, ja som bol veľmi strápený.


Verš v kontexte

9 Budem chodiť pred Hos­podinom v zemi živých.
10 Uveril som, pre­to som hovoril. No, ja som bol veľmi strápený.
11 Ja som po­vedal vo svojom spechu: Každý človek je lhár.

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

10 Uveril som, pre­to som hovoril. No, ja som bol veľmi strápený.

Evanjelický

10 Veril som, pre­to som hovoril: Som veľmi po­korený!

Ekumenický

10 Uveril som, pre­to hovorím: Bol som veľmi po­korený.

Bible21

10 Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i když mě svíral hroz­ný žal.