RoháčekŽalmy116,1

Žalmy 116:1

Milujem Hospodina, lebo Hos­podin počul môj hlas, moje po­kor­né pros­by.


Verš v kontexte

1 Milujem Hospodina, lebo Hos­podin počul môj hlas, moje po­kor­né pros­by.
2 Lebo mi na­klonil svoje ucho, a p­reto ho budem vzývať vo svojich dňoch.
3 Boly ma ob­kľúčily boles­ti smr­ti, a našly ma úz­kos­ti hrobu; bol som našiel súženie a trápenie duše.

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

1 Milujem Hospodina, lebo Hos­podin počul môj hlas, moje po­kor­né pros­by.

Evanjelický

1 Milujem Hos­podina, lebo počuje hlas môj­ho úpenia;

Ekumenický

1 Milujem Hos­podina, lebo počul môj úpen­livý hlas,

Bible21

1 Mi­lu­ji Hos­po­di­na, pro­tože vy­s­lýchámůj hlas v mých mod­lit­bách.