RoháčekŽalmy115,18

Žalmy 115:18

ale my budeme dob­rorečiť Hospodinovi od­teraz až na veky. Hal­lelujah!


Verš v kontexte

16 Nebesia nebesia Hos­podinove, a zem dal synom človeka.
17 Nie mŕt­vi budú chváliť Hospodina a ni­ktorý z tých, ktorí so­stupujú na mies­to mlčania;
18 ale my budeme dob­rorečiť Hospodinovi od­teraz až na veky. Hal­lelujah!

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

18 ale my budeme dob­rorečiť Hospodinovi od­teraz až na veky. Hal­lelujah!

Evanjelický

18 ale my dob­rorečiť budeme Hos­podinovi od­teraz až naveky. Haleluja!

Ekumenický

18 ale my budeme dob­rorečiť Hos­podinovi od­teraz až naveky. Haleluja!

Bible21

18 My ale Hos­po­di­na bu­dem ve­le­bi­tjak nyní, tak i navěky! Haleluja!