RoháčekŽalmy115,13

Žalmy 115:13

Požeh­ná tých, ktorí sa boja Hos­podina, malých s veľkými.


Verš v kontexte

12 Hos­podin bude pamätať na nás, požeh­ná; požeh­ná dom Iz­raelov; požeh­ná dom Áronov.
13 Požeh­ná tých, ktorí sa boja Hos­podina, malých s veľkými.
14 Nech pri­dá Hos­podin na vás, na vás i na vašich synov.

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

13 Požeh­ná tých, ktorí sa boja Hos­podina, malých s veľkými.

Evanjelický

13 požeh­ná tých, ktorí sa boja Hos­podina, naj­menších s naj­väčšími.

Ekumenický

13 žeh­ná tých, čo ctia Hos­podina, malých i veľkých.

Bible21

13 požeh­ná těm, kdo Hos­po­di­na ctí, jak malým, tak i ve­likým!