RoháčekŽalmy114,2

Žalmy 114:2

bol mu Júda svätyňou, Iz­rael jeho panovis­kom.


Verš v kontexte

1 Keď išiel Iz­rael z Egyp­ta, dom Jakobov z národa cudzieho jazyka,
2 bol mu Júda svätyňou, Iz­rael jeho panovis­kom.
3 Keď to videlo more, utiek­lo, Jor­dán, ob­rátil sa naz­pät.

späť na Žalmy, 114

Príbuzné preklady Roháček

2 bol mu Júda svätyňou, Iz­rael jeho panovis­kom.

Evanjelický

2 Júda sa Mu stal svätyňou, Iz­rael Jeho vladár­stvom.

Ekumenický

2 Júda sa stal Božou svätyňou, Iz­rael Božím vladár­stvom.

Bible21

2 teh­dy se Juda stal Boží svatyní, Izrael stal se jeho králov­stvím.