RoháčekŽalmy113,6

Žalmy 113:6

A ktorý sa snižuje, aby videl veci na nebi i na zemi.


Verš v kontexte

5 Kto je ako Hos­podin, náš Bôh, ktorý tróni tak vysoko?!
6 A ktorý sa snižuje, aby videl veci na nebi i na zemi.
7 Vy­z­dvihuje núdz­neho z prachu; z hnoja vy­vyšuje chudob­ného,

späť na Žalmy, 113

Príbuzné preklady Roháček

6 A ktorý sa snižuje, aby videl veci na nebi i na zemi.

Evanjelický

6 On síd­li vy­soko a hľadí dolu hl­boko;

Ekumenický

6 a hľadí do hl­bín neba i zeme?

Bible21

6 jenž sklání se a na vše pohlíží, na vše na nebi i na ze­mi?