RoháčekŽalmy113,4

Žalmy 113:4

Hos­podin je vy­soký nad všet­ky národy, nad nebesia vyššia jeho sláva.


Verš v kontexte

3 Od východu sl­n­ca až po jeho západ nech je chválené meno Hos­podinovo!
4 Hos­podin je vy­soký nad všet­ky národy, nad nebesia vyššia jeho sláva.
5 Kto je ako Hos­podin, náš Bôh, ktorý tróni tak vysoko?!

späť na Žalmy, 113

Príbuzné preklady Roháček

4 Hos­podin je vy­soký nad všet­ky národy, nad nebesia vyššia jeho sláva.

Evanjelický

4 Vy­výšený je Hos­podin nad všet­ky národy, nad nebesá siaha Jeho sláva!

Ekumenický

4 Hos­podin je vy­výšený nad všet­ky národy, jeho sláva siaha nad nebesia.

Bible21

4 Hos­po­din je vznešený nad vše­mi národy, jeho sláva klene se nad ne­besy.