RoháčekŽalmy113,2

Žalmy 113:2

Nech je požeh­nané meno Hos­podinovo od­teraz až na veky!


Verš v kontexte

1 Hal­lelujah! Chváľte, služob­níci Hos­podinovi, chváľte meno Hos­podinovo!
2 Nech je požeh­nané meno Hos­podinovo od­teraz až na veky!
3 Od východu sl­n­ca až po jeho západ nech je chválené meno Hos­podinovo!

späť na Žalmy, 113

Príbuzné preklady Roháček

2 Nech je požeh­nané meno Hos­podinovo od­teraz až na veky!

Evanjelický

2 Požeh­nané buď meno Hos­podinovo od­teraz až naveky!

Ekumenický

2 Nech je velebené meno Hos­podina od­teraz až naveky!

Bible21

2 Ať je ve­le­beno jméno Hos­po­din­jak nyní, tak i navěky!