RoháčekŽalmy112,4

Žalmy 112:4

Vzíde vo tme svet­lo priamym. Milos­tivý je, ľútos­tivý a spraved­livý.


Verš v kontexte

3 Hoj­nosť a bohat­stvo v jeho dome, a jeho spraved­livosť stojí na večnosť.
4 Vzíde vo tme svet­lo priamym. Milos­tivý je, ľútos­tivý a spraved­livý.
5 Dob­rý človek sa zmilováva a požičiava (riadi svoje veci ­spraved­livým súdom),

späť na Žalmy, 112

Príbuzné preklady Roháček

4 Vzíde vo tme svet­lo priamym. Milos­tivý je, ľútos­tivý a spraved­livý.

Evanjelický

4 Statočným za­svit­ne svet­lo v tme; on je milos­tivý, súcit­ný a spravod­livý.

Ekumenický

4 Úp­rim­ným za­svit­ne svet­lo v tme, (chét) veď Boh je milos­tivý, milo­sr­d­ný a spravod­livý. (tét)

Bible21

4 Vy­chází ve tmách svět­lo poctivým, spravedlivý je, mi­lostivý a sou­citný!