RoháčekŽalmy112,1

Žalmy 112:1

Hal­lelujah! Blaho­slavený človek, ktorý sa bojí Hos­podina a má velikú záľubu v jeho pri­kázaniach.


Verš v kontexte

1 Hal­lelujah! Blaho­slavený človek, ktorý sa bojí Hos­podina a má velikú záľubu v jeho pri­kázaniach.
2 Jeho semeno bude moc­né na zemi. Po­kolenie priamych bude požeh­nané.
3 Hoj­nosť a bohat­stvo v jeho dome, a jeho spraved­livosť stojí na večnosť.

späť na Žalmy, 112

Príbuzné preklady Roháček

1 Hal­lelujah! Blaho­slavený človek, ktorý sa bojí Hos­podina a má velikú záľubu v jeho pri­kázaniach.

Evanjelický

1 Haleluja! Blaho­slavený každý, kto sa bojí Hos­podina a v Jeho príkazoch má veľkú záľubu.

Ekumenický

1 Haleluja! (álef) Blaho­slavený muž, ktorý sa bojí Hos­podina (bét) a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. (gimel)

Bible21

1 Haleluja! Blaze člověku, který Hos­po­di­na ctía jeho přikázání si vel­mi ob­lí­bil!