RoháčekŽalmy110,6

Žalmy 110:6

Bude súdiť medzi národami, a bude plno mŕt­vol; porazí aj hlavu, panujúcu nad mnohými krajinami.


Verš v kontexte

5 Pán po tvojej pravici porazí kráľov v deň svoj­ho hnevu.
6 Bude súdiť medzi národami, a bude plno mŕt­vol; porazí aj hlavu, panujúcu nad mnohými krajinami.
7 Z po­toka na ces­te bude piť; pre­to po­výši hlavu.

späť na Žalmy, 110

Príbuzné preklady Roháček

6 Bude súdiť medzi národami, a bude plno mŕt­vol; porazí aj hlavu, panujúcu nad mnohými krajinami.

Evanjelický

6 On bude súdiť medzi národ­mi a plno bude mŕt­vol; ro­zdr­ví hlavy na šírom poli.

Ekumenický

6 Bude súdiť upro­stred národov, bude tam plno mŕt­vol. Ro­zdr­ví hlavy mnohých krajín.

Bible21

6 Až bude sou­dit národy, všude na­kupí mrt­vo­ly – ­srazí i hlavy vel­mo­cí!