RoháčekŽalmy110,4

Žalmy 110:4

Hos­podin pri­sahal a nebude želieť: Ty si kňaz na veky podľa poriad­ku Mel­chisedechov­ho.


Verš v kontexte

3 Tvoj ľud samá ochota v deň tvojej vojen­nej moci, v oz­dobe svätos­ti, z lona ran­nej zory; tebe rosa tvoja mlaď.
4 Hos­podin pri­sahal a nebude želieť: Ty si kňaz na veky podľa poriad­ku Mel­chisedechov­ho.
5 Pán po tvojej pravici porazí kráľov v deň svoj­ho hnevu.

späť na Žalmy, 110

Príbuzné preklady Roháček

4 Hos­podin pri­sahal a nebude želieť: Ty si kňaz na veky podľa poriad­ku Mel­chisedechov­ho.

Evanjelický

4 Hos­podin pri­sahal a ne­oľutuje: Ty naveky si kňazom na spôsob Mel­chisedeka.

Ekumenický

4 Hos­podin pri­sahal a ne­oľutuje: Ty si kňaz naveky na spôsob Mel­chisedeka.

Bible21

4 Hos­po­din přísaha­la ne­bu­de litovat: „Jsi knězem navěky­pod­le řá­du Melchisedechova.“