RoháčekŽalmy110,1

Žalmy 110:1

Dávidov. Žalm. Hos­podin riekol môj­mu Pánovi: Seď po mojej pravici, do­kiaľ ne­položím tvojich ne­priateľov za podnožie tvojim nohám.


Verš v kontexte

1 Dávidov. Žalm. Hos­podin riekol môj­mu Pánovi: Seď po mojej pravici, do­kiaľ ne­položím tvojich ne­priateľov za podnožie tvojim nohám.
2 Hos­podin vy­šle ber­lu tvojej sily so Si­ona povediac: Vlád­ni pro­stred svojich ne­priateľov!
3 Tvoj ľud samá ochota v deň tvojej vojen­nej moci, v oz­dobe svätos­ti, z lona ran­nej zory; tebe rosa tvoja mlaď.

späť na Žalmy, 110

Príbuzné preklady Roháček

1 Dávidov. Žalm. Hos­podin riekol môj­mu Pánovi: Seď po mojej pravici, do­kiaľ ne­položím tvojich ne­priateľov za podnožie tvojim nohám.

Evanjelický

1 Dávidov. Žalm. To výrok Hos­podinov môj­mu Pánovi: Seď mi po pravici, kým ne­položím Tvojich ne­priateľov za pod­nož Tvojim nohám.

Ekumenický

1 Dávidov. Žalm. Výrok Hos­podina môj­mu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nožku tvojim nohám.

Bible21

1 Žalm Davidův. Hospodin ře­kl mé­mu Pánu: „Seď po mé pravici, než ti tvé ne­přá­te­lek no­hám položím.“