RoháčekŽalmy11,4

Žalmy 11:4

Hos­podin, k­torý je v chráme svojej svätos­ti; Hos­podin, k­torý má svoj trón na nebesiach, jeho oči hľadia, jeho víčka zkúšajú synov človeka.


Verš v kontexte

3 Keď budú stĺpy po­borené, čo vy­koná spraved­livý?
4 Hos­podin, k­torý je v chráme svojej svätos­ti; Hos­podin, k­torý má svoj trón na nebesiach, jeho oči hľadia, jeho víčka zkúšajú synov človeka.
5 Hos­podin zkúša spraved­livého, ale bez­božníka a toho, kto miluje ukrut­nosť, nenávidí jeho duša.

späť na Žalmy, 11

Príbuzné preklady Roháček

4 Hos­podin, k­torý je v chráme svojej svätos­ti; Hos­podin, k­torý má svoj trón na nebesiach, jeho oči hľadia, jeho víčka zkúšajú synov človeka.

Evanjelický

4 Hos­podin je vo svojom svätom paláci, Hos­podin na nebesiach má svoj trón. Jeho oči hľadia, Jeho po­hľad skúma ľud­ských synov.

Ekumenický

4 Hos­podin je vo svojom svätom chráme, Hos­podinov trón je na nebesiach, jeho oči hľadia, jeho po­hľad skúma ľudí.

Bible21

4 Hos­po­din je v chrá­mu své svatosti, Hospodin trůní v nebesích! Očima pro­hlíží ce­lý svět, lidské syny zkou­má po­hle­dem!