RoháčekŽalmy109,27

Žalmy 109:27

aby po­znali, že je to tvoja ruka, že si to ty učinil, Hos­podine!


Verš v kontexte

26 Po­môž mi, Hos­podine, môj Bože! Za­chráň ma podľa svojej milos­ti,
27 aby po­znali, že je to tvoja ruka, že si to ty učinil, Hos­podine!
28 Nech oni zlorečia, ale ty dob­roreč. Keď povstanú, nech sa han­bia, a tvoj služob­ník nech sa raduje.

späť na Žalmy, 109

Príbuzné preklady Roháček

27 aby po­znali, že je to tvoja ruka, že si to ty učinil, Hos­podine!

Evanjelický

27 nech sa do­zvedia, že to Tvoja ruka, že si to Ty urobil, Hos­podine.

Ekumenický

27 Nech zvedia, že to bola tvoja ruka, že si to urobil ty, Hos­podin.

Bible21

27 Tak­to ať po­znají, že je to ruka tváa že ty, Hos­po­di­ne, jsi to vy­ko­nal.