RoháčekŽalmy109,14

Žalmy 109:14

Nech sa pamätá na ne­právosť jeho ot­cov pred Hos­podinom, a hriech jeho matere nech nie je vy­hladený!


Verš v kontexte

13 Jeho po­tom­stvo nech vy­tnú, a v druhom po­kolení nech je vy­hladené ich meno!
14 Nech sa pamätá na ne­právosť jeho ot­cov pred Hos­podinom, a hriech jeho matere nech nie je vy­hladený!
15 Nech sú stále pred Hos­podinom, a nech vy­tne ich pamiat­ku zo zeme,

späť na Žalmy, 109

Príbuzné preklady Roháček

14 Nech sa pamätá na ne­právosť jeho ot­cov pred Hos­podinom, a hriech jeho matere nech nie je vy­hladený!

Evanjelický

14 Buď vina jeho ot­cov v pamäti u Hos­podina, hriech jeho mat­ky nech nie je zo­tretý;

Ekumenický

14 Nech sa vina jeho ot­cov pri­pomína Hos­podinovi, hriech jeho mat­ky nech nie je vy­mazaný.

Bible21

14 Ať na vinu jeho předků Hos­po­din pamatuje, hřích jeho matky ať není za­hlazen!