RoháčekŽalmy106,43

Žalmy 106:43

Mnoho ráz ich vy­tr­hol, ale oni len pred­sa popudzovali k hnevu svojou radou a upádali do biedy pre svoju ne­právosť.


Verš v kontexte

42 A ich ne­priatelia ich utis­kovali, a boli po­korení pod ich ruku.
43 Mnoho ráz ich vy­tr­hol, ale oni len pred­sa popudzovali k hnevu svojou radou a upádali do biedy pre svoju ne­právosť.
44 No, zase len videl, keď im bolo úz­ko, keď počul ich krik,

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

43 Mnoho ráz ich vy­tr­hol, ale oni len pred­sa popudzovali k hnevu svojou radou a upádali do biedy pre svoju ne­právosť.

Evanjelický

43 Vy­slobodil ich mnoho razy; oni sa Mu však priečili podľa vlast­nej rady, a tak pre svoju vinu klesali.

Ekumenický

43 Mnohok­rát ich vy­slobodil, svoj­voľne mu však od­porovali, vo svojej ne­právos­ti stále upadali.

Bible21

43 Znovu a znovu za­chraňoval je, oni ho ale vědo­mě dráž­di­li – ve své špatnosti klesa­li stále níž!