RoháčekŽalmy106,36

Žalmy 106:36

a slúžili ich mod­lám, ktoré sa im staly osíd­lom.


Verš v kontexte

35 ale sa spliet­li s po­han­mi a na­učili sa ich skut­kom
36 a slúžili ich mod­lám, ktoré sa im staly osíd­lom.
37 A obetovali svojich synov a svoje dcéry démonom.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

36 a slúžili ich mod­lám, ktoré sa im staly osíd­lom.

Evanjelický

36 Ba aj ich mod­lám slúžili, a tie sa im stali osíd­lom;

Ekumenický

36 slúžili aj ich mod­lám, tie sa im stali osíd­lom;

Bible21

36 Za­ča­li uctívat je­jich modly, do je­jich pasti se za­pletli.