RoháčekŽalmy106,13

Žalmy 106:13

rých­le za­bud­li jeho skut­ky a nečakali na jeho radu.


Verš v kontexte

12 A hoci aj uverili jeho slovám a spievali jeho chválu,
13 rých­le za­bud­li jeho skut­ky a nečakali na jeho radu.
14 Po­tom sa ich zmoc­nila náram­ná žiadosť na púšti, a po­kúšali sil­ného Boha na pus­tine.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

13 rých­le za­bud­li jeho skut­ky a nečakali na jeho radu.

Evanjelický

13 Čo­skoro za­bud­li na Jeho skut­ky a nečakali na Jeho radu.

Ekumenický

13 Čo­skoro však za­bud­li na jeho skut­ky, nečakali na jeho roz­hod­nutie.

Bible21

13 Rych­le však za­po­mně­li na jeho činy, nechtěli če­kat, jak se roz­hodne.