RoháčekŽalmy105,7

Žalmy 105:7

On je Hospodin, náš Bôh; jeho súdy na celej zemi.


Verš v kontexte

6 vy, semeno Ab­raháma, jeho služob­níka, synovia Jakobovi, jeho vy­volení!
7 On je Hospodin, náš Bôh; jeho súdy na celej zemi.
8 Pamätá na veky, na svoju sm­luvu, na slovo, k­toré prikázal, na tisíc po­kolení,

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

7 On je Hospodin, náš Bôh; jeho súdy na celej zemi.

Evanjelický

7 On, Hos­podin, je náš Boh, po celej zemi Jeho súdy.

Ekumenický

7 On, Hos­podin, je náš Boh, jeho roz­hod­nutia platia na celej zemi.

Bible21

7 On je Hos­po­din, Bůh náš, celá zem jeho sou­du pod­léhá!