RoháčekŽalmy105,13

Žalmy 105:13

A chodili od národa k národu a z kráľov­stva k inému ľudu.


Verš v kontexte

12 vtedy, keď ich bol ešte len malý počet, keď ich bolo máličko, a boli v nej po­hos­tín­mi.
13 A chodili od národa k národu a z kráľov­stva k inému ľudu.
14 Nedopus­til ni­ktorému človekovi, aby ich utis­koval, a kar­hal kráľov pre nich

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

13 A chodili od národa k národu a z kráľov­stva k inému ľudu.

Evanjelický

13 keď tiah­li od národa k národu, z jed­ného kráľov­stva k inému ľudu,

Ekumenický

13 keď putovali od národa k národu, z jedného kráľov­stva k inému ľudu,

Bible21

13 Z náro­du do náro­du když bloudili, od jedno­ho k jiné­mu králov­ství,