RoháčekŽalmy101,8

Žalmy 101:8

Každého rána budem plieniť všet­kých nešľachet­níkov zeme, aby som z mes­ta Hos­podinov­ho vy­ťal všet­kých činiteľov ne­právos­ti.


Verš v kontexte

6 Moje oči hľadia na ver­ných zeme, aby bývali so mnou. Slúžiť mi bude ten, kto chodí ces­tou do­konalos­ti.
7 Nebude bývať v mojom dome ten, kto robí ľs­tive; ten, kto hovorí lož, ne­ob­stojí pred mojimi očima.
8 Každého rána budem plieniť všet­kých nešľachet­níkov zeme, aby som z mes­ta Hos­podinov­ho vy­ťal všet­kých činiteľov ne­právos­ti.

späť na Žalmy, 101

Príbuzné preklady Roháček

8 Každého rána budem plieniť všet­kých nešľachet­níkov zeme, aby som z mes­ta Hos­podinov­ho vy­ťal všet­kých činiteľov ne­právos­ti.

Evanjelický

8 Každé ráno ničiť chcem všet­kých bez­božníkov krajiny, všet­kých, čo pášu ne­právosť, vy­hubiť z mes­ta Hos­podinov­ho.

Ekumenický

8 Každé ráno umlčím všet­kých bez­božníkov v krajine. Z Hospodinovho mes­ta od­stránim všet­kých, čo páchajú ne­právosť.

Bible21

8 Každého rá­na umlčímvšech­ny niče­my na zemi. Z Hos­po­di­nova měs­ta vy­mýtímvšech­ny zlo­sy­ny!