RoháčekŽalmy101,5

Žalmy 101:5

Kto taj­ne škodí svoj­mu blížnemu jazykom, toho vy­tnem. Človeka vysokých očí a nadutého srd­ca ne­môžem strpieť.


Verš v kontexte

4 Pre­vrátené srd­ce od­stúpi odo mňa; ne­poz­nám zlého.
5 Kto taj­ne škodí svoj­mu blížnemu jazykom, toho vy­tnem. Človeka vysokých očí a nadutého srd­ca ne­môžem strpieť.
6 Moje oči hľadia na ver­ných zeme, aby bývali so mnou. Slúžiť mi bude ten, kto chodí ces­tou do­konalos­ti.

späť na Žalmy, 101

Príbuzné preklady Roháček

5 Kto taj­ne škodí svoj­mu blížnemu jazykom, toho vy­tnem. Človeka vysokých očí a nadutého srd­ca ne­môžem strpieť.

Evanjelický

5 Kto ohovára taj­ne blížneho, toho zničím; ne­znesiem pyšné oči, srd­ce naduté.

Ekumenický

5 Kto taj­ne ohovára blížneho, toho umlčím. Kto má pyšné oči a naduté srd­ce, toho ne­znesiem.

Bible21

5 Kdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčím. Povýšené oči a srd­ce na­dutánikdy ne­strpím!