RoháčekŽalmy10,9

Žalmy 10:9

Ú­kladí v skrýši jako lev vo svojej peleši; čihá, aby uchvatol bied­neho; uchvat­ne bied­neho vtiah­nuc ho do svojej siete.


Verš v kontexte

8 Čihajúc sedí v zálohe vo vsiach, v ú­krytoch vraždí ne­vin­ného. Jeho oči strieh­nu bez­moc­ného.
9 Ú­kladí v skrýši jako lev vo svojej peleši; čihá, aby uchvatol bied­neho; uchvat­ne bied­neho vtiah­nuc ho do svojej siete.
10 Čupí a krčí sa, a pad­ne do jeho moci množs­tvo bied­nych.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 Ú­kladí v skrýši jako lev vo svojej peleši; čihá, aby uchvatol bied­neho; uchvat­ne bied­neho vtiah­nuc ho do svojej siete.

Evanjelický

9 V ú­kryte číha ako lev vo svojej húšti; číha, aby bied­neho sch­vátil; chudáka sa zmoc­ní, keď ho stiah­ne do svojej siete.

Ekumenický

9 V húštine strieh­ne ako v úkryte lev. Strieh­ne, aby sa zmoc­nil bied­neho. Zmoc­ní sa bied­neho, vtiah­ne ho do siete.

Bible21

9 jako lvi v houští v zálo­ze číhají, číhají na chudáky, aby je lapili, už mají chudáka, chyt­li ho do pasti!