RoháčekŽalmy10,12

Žalmy 10:12

Po­vs­taň, ó, Hos­podine, sil­ný Bože, po­z­dvih­ni svoju ruku; nezabud­ni na ponížených!


Verš v kontexte

11 Hovorí vo svojom srd­ci: Za­budol sil­ný Bôh; skryl svoju tvár; nevidí a nebude vidieť na večnosť.
12 Po­vs­taň, ó, Hos­podine, sil­ný Bože, po­z­dvih­ni svoju ruku; nezabud­ni na ponížených!
13 Prečo má bez­božník popudzovať Boha a hovoriť vo svojom srd­ci, že nebudeš vy­hľadávať!?

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­vs­taň, ó, Hos­podine, sil­ný Bože, po­z­dvih­ni svoju ruku; nezabud­ni na ponížených!

Evanjelický

12 Ó Hos­podine, Bože, po­vs­taň, zdvih­ni svoju ruku! Nezabúdaj na ubiedených!

Ekumenický

12 Hos­podin, Bože, po­vs­taň, zdvih­ni svoju ruku! Nezabúdaj na ubiedených!

Bible21

12 Po­vstaň, Hos­po­di­ne, po­zvedni ruku! Na utlačené se, Bože, roz­po­meň!