RoháčekŽalmy10,11

Žalmy 10:11

Hovorí vo svojom srd­ci: Za­budol sil­ný Bôh; skryl svoju tvár; nevidí a nebude vidieť na večnosť.


Verš v kontexte

10 Čupí a krčí sa, a pad­ne do jeho moci množs­tvo bied­nych.
11 Hovorí vo svojom srd­ci: Za­budol sil­ný Bôh; skryl svoju tvár; nevidí a nebude vidieť na večnosť.
12 Po­vs­taň, ó, Hos­podine, sil­ný Bože, po­z­dvih­ni svoju ruku; nezabud­ni na ponížených!

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

11 Hovorí vo svojom srd­ci: Za­budol sil­ný Bôh; skryl svoju tvár; nevidí a nebude vidieť na večnosť.

Evanjelický

11 Húta si v srd­ci: Boh už za­budol; skrýva si tvár, ni­kdy to ne­uvidí.

Ekumenický

11 Mys­lí si: Boh za­budol, skryl si tvár, ni­kdy to ne­uvidí. (kóf)

Bible21

11 v srd­ci si mys­lí: „Bůh už zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí.“