RoháčekŽalmy10,1

Žalmy 10:1

Prečo, ó, Hos­podine, stojíš zďaleka? P­rečo sa skrývaš v časoch súženia?


Verš v kontexte

1 Prečo, ó, Hos­podine, stojíš zďaleka? P­rečo sa skrývaš v časoch súženia?
2 V pýche bez­božného oh­nive prena­sledujú bied­neho. Nech sú lapení do svojich pletích, ktoré vy­mýšľajú!
3 Lebo sa honosí bez­božník nad dosia­hnutou žiadosťou svojej duše; lakomec sa rúha, popudzuje Hos­podina.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 Prečo, ó, Hos­podine, stojíš zďaleka? P­rečo sa skrývaš v časoch súženia?

Evanjelický

1 Ó Hos­podine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?

Ekumenický

1 Hos­podin, prečo si tak ďaleko a prečo sa skrývaš v čase súženia?

Bible21

1 Pro­č jsi, Hos­po­di­ne, tak vzdálený? Proč se ukrýváš v dobách soužení?