RoháčekZachariáš14,3

Zachariáš 14:3

Ale Hospodin vy­j­de a bude bojovať proti tým národom ako v deň, v ktorý bojuje, v deň bit­ky.


Verš v kontexte

2 Shromaždím všet­ky národy proti Jeruzalemu do boja, a mes­to bude vzaté, domy budú olúpené, ženy budú sprz­nené, a polo­vica mes­ta vy­j­de do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vy­plienený z mes­ta. 3 Ale Hospodin vy­j­de a bude bojovať proti tým národom ako v deň, v ktorý bojuje, v deň bit­ky. 4 A jeho nohy budú stáť toho dňa na Olivovom vr­chu, ktorý je naproti Jeruzalemu od východu, a Olivový vrch sa ro­z­dvojí od svojej polo­vice na východ a na západ v dolinu veľmi velikú. A polo­vica vr­chu uhne na sever a jeho d­ruhá polovica na juh.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale Hospodin vy­j­de a bude bojovať proti tým národom ako v deň, v ktorý bojuje, v deň bit­ky.

Evanjelický

3 Lebo Hos­podin vy­tiah­ne a bude bojovať proti tým národom, ako keď bojoval v deň boja.

Ekumenický

3 Po­tom Hos­podin vy­tiah­ne a bude bojovať proti tým národom, ako bojoval v deň voj­ny.

Bible21

3 Teh­dy Hos­po­din vy­táh­ne a bude bo­jovat s tě­mi náro­dy – tak, jak on bo­juje v den bitvy!