RoháčekZachariáš14,21

Zachariáš 14:21

A každý hr­niec v Jeruzaleme a v Jud­sku bude svätý Hos­podinovi Zá­stupov, a tak budú pri­chádzať všet­ci, ktorí obetujú, a budú brať z nich a budú v nich variť a nebude už viacej Kananeja v dome Hos­podina Zá­stupov toho dňa.


Verš v kontexte

19 To bude t­rest za hriech Egyp­ta a t­rest za hriech všet­kých národov, ktoré ne­prij­dú hore, aby slávily sláv­nosť stánov. 20 Toho dňa bude na zvon­coch koňa: Sväté Hos­podinovi, a hr­n­ce v dome Hos­podinovom budú jako čaše pred ol­tárom. 21 A každý hr­niec v Jeruzaleme a v Jud­sku bude svätý Hos­podinovi Zá­stupov, a tak budú pri­chádzať všet­ci, ktorí obetujú, a budú brať z nich a budú v nich variť a nebude už viacej Kananeja v dome Hos­podina Zá­stupov toho dňa.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

21 A každý hr­niec v Jeruzaleme a v Jud­sku bude svätý Hos­podinovi Zá­stupov, a tak budú pri­chádzať všet­ci, ktorí obetujú, a budú brať z nich a budú v nich variť a nebude už viacej Kananeja v dome Hos­podina Zá­stupov toho dňa.

Evanjelický

21 Každý hr­niec v Jeruzaleme a v Jud­sku bude svätý Hos­podinovi moc­nos­tí; všet­ci obetujúci prídu, zo­berú si z nich a budú v nich variť. V ten deň nebude už kup­cov v dome Hos­podina moc­nos­tí.

Ekumenický

21 Každý hr­niec v Jeruzaleme a v Judsku bude za­svätený Hos­podinovi zá­stupov. Všet­ci obetujúci prídu a vez­mú si z nich a v nich budú variť, takže v ten deň už nebude kup­cov v dome Hos­podina zá­stupov.

Bible21

21 Právě tak i každý hrnec v Je­ruzalémě a Jud­s­ku bude svatý Hos­po­di­nu zástupů. Všich­ni obě­tující bu­dou při­cházet, brát si je a vařit v nich. V onen den už ne­bu­de v chrá­mu Hos­po­di­na zástupů nikdo kupčit!