RoháčekZachariáš14,11

Zachariáš 14:11

A budú bývať v ňom, a nebude už viacej kliat­by, a Jeruzalem bude bývať bez­pečne.


Verš v kontexte

10 Celá zem sa pre­mení, takže bude jako Araba od Geby po Rim­mon, na juh od Jeruzalema, a ten bude vy­výšený a bude stáť na svojom mies­te od brány Ben­jaminovej až po mies­to pr­vej brány, až po bránu Uhlov a od veže Chananeela až po preše kráľove. 11 A budú bývať v ňom, a nebude už viacej kliat­by, a Jeruzalem bude bývať bez­pečne. 12 A toto bude rana, ktorou raní Hos­podin všet­ky národy, ktoré budú bojovať proti Jeruzalemu: jeho telo bude hniť, kým bude stáť na svojich nohách, a jeho oči sa roz­lejú vo svojich dierach, a jeho jazyk zhnije v ich ús­tach.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

11 A budú bývať v ňom, a nebude už viacej kliat­by, a Jeruzalem bude bývať bez­pečne.

Evanjelický

11 Budú v ňom bývať; voj­novej kliat­by viac už nebude, takže Jeruzalem bude bývať v bez­pečí.

Ekumenický

11 Budú v ňom bývať a nezasiah­ne ho voj­nová kliat­ba. Jeruzalem bude bývať v bezpečí.

Bible21

11 Je­ruzalém bude obyd­len a už nikdy ne­pro­padne klat­bě; bude se v něm byd­let bez­pečně.