RoháčekZachariáš14,1

Zachariáš 14:1

Hľa, pri­chádza deň Hos­podinovi, a roz­delená bude tvoja korisť v tvojom strede.


Verš v kontexte

1 Hľa, pri­chádza deň Hos­podinovi, a roz­delená bude tvoja korisť v tvojom strede. 2 Shromaždím všet­ky národy proti Jeruzalemu do boja, a mes­to bude vzaté, domy budú olúpené, ženy budú sprz­nené, a polo­vica mes­ta vy­j­de do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vy­plienený z mes­ta. 3 Ale Hospodin vy­j­de a bude bojovať proti tým národom ako v deň, v ktorý bojuje, v deň bit­ky.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

1 Hľa, pri­chádza deň Hos­podinovi, a roz­delená bude tvoja korisť v tvojom strede.

Evanjelický

1 Hľa, pri­chádza deň Hos­podinov, a korisť tebe odňatá bude roz­delená upro­stred teba.

Ekumenický

1 Hľa, pri­chádza deň Hos­podina, vtedy sa v tvojom strede bude deliť korisť.

Bible21

1 Hle, při­chází Hos­po­dinův den! Tvůj majetek padne za kořist pří­mo ve tvých zdech.