RoháčekZachariáš13

Zachariáš

Očistenie zeme Kristom od modiel a od falošných prorokov.1 Toho dňa bude ot­vorený prameň domu Dávidov­mu a obyvateľom Jeruzalema na očis­tenie od hriechu a od nečis­toty. 2 A stane sa toho dňa, hovorí Hos­podin Zá­stupov, že vyhladím mená modiel zo zeme, a nebudú sa viacej spomínať, ba aj tých prorokov i ducha nečis­toty vy­pracem zo zeme. 3 A stane sa, keď bude nie­kto ešte prorokovať, že mu po­vedia jeho otec a jeho mať, ktorí ho splodili: Nebudeš žiť, pre­tože si hovoril lož v mene Hos­podinovom, a pre­kolú ho, jeho otec a jeho mať, ktorí ho splodili, za­to, že prorokoval. 4 A stane sa toho dňa, že sa budú han­biť tí proroci, každý za svoje videnie, keď kedy ktorý prorokoval, ani si ne­ob­lečú plášťa zo srsti, aby klamali. 5 Ale každý povie: Ja nie som prorok; som človek, ktorý ob­rába zem, lebo človek si ma kúpil od mojej mlados­ti. 6 A keď mu niek­to povie: Aké sú to rany na tvojich rukách? riek­ne: To ma ranili v dome tých, ktorí ma milujú. 7 Meču, zo­buď sa na môj­ho pas­tiera a na muža, môj­ho druha, hovorí Hos­podin Zá­stupov! Bi pas­tiera, a roz­pŕch­nu sa ovce stáda, a potom zase obrátim svoju ruku na malých. Tretia, očistená čiastka ľudu bude ľudom Božím.8 A stane sa po celej tej­to zemi, hovorí Hos­podin, že dve čias­t­ky v nej budú vy­plienené a zomrú, a tretia zo­stane ponechaná v nej. 9 Ale aj tú tretiu uvediem do ohňa a pre­pálim ich, ako pre­paľujú strieb­ro, a zkúsim ich, ako zkúšajú zlato. On bude vzývať moje meno, a ja ho vy­slyším. Po­viem: Je mojím ľudom, a on po­vie: Hos­podin, môj Bôh.

RoháčekZachariáš13