RoháčekTítovi1,7

Títovi 1:7

Lebo bis­kup, dozor­ca sboru, musí byť bez­úhon­ný, jako Boží hos­podár, nie svoj­voľný, nie hnevivý, nie pijan vína, nie bit­kár, nie žiados­tivý mrz­kého zis­ku,


Verš v kontexte

6 že ak je nie­kto bez úhony, muž jed­nej ženy, má deti veriace, nie také, na ktoré žalujú, že sú pros­topašné alebo ne­pod­daj­né. 7 Lebo bis­kup, dozor­ca sboru, musí byť bez­úhon­ný, jako Boží hos­podár, nie svoj­voľný, nie hnevivý, nie pijan vína, nie bit­kár, nie žiados­tivý mrz­kého zis­ku, 8 ale po­hos­tin­ný, milov­ník dob­rého, roz­um­ný, spraved­livý, svätý, zdržan­livý

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo bis­kup, dozor­ca sboru, musí byť bez­úhon­ný, jako Boží hos­podár, nie svoj­voľný, nie hnevivý, nie pijan vína, nie bit­kár, nie žiados­tivý mrz­kého zis­ku,

Evanjelický

7 Bis­kup totiž ako šafár Boží musí byť bez úhony, nie samoľúby, ani hnev­livý, ani pijan, ani bit­kár, ani nečis­tého zis­ku žiados­tivý,

Ekumenický

7 Veď bis­kup ako Boží správ­ca musí byť bez­úhon­ný, nie samoľúby, nie hnev­livý, nie pijan, nie bit­kár, ne­smie túžiť po nečest­nom zis­ku,

Bible21

7 Před­sta­vený mu­sí být ja­kožto Boží správ­ce bez­úhonný: ne­smí být sa­mo­li­bý, vznět­livý, opi­lec, hru­bián ani pro­spěchář,