RoháčekTítovi1,12

Títovi 1:12

Ktosi z nich, ich vlast­ný prorok, po­vedal: Kréťania boli a sú vždycky lhári, zlé zvieratá, lenivé bruchá.


Verš v kontexte

11 ktorým treba za­pchať ús­ta, ktorí pre­vracajú celé domy učiac, čo sa ne­má, pre mrz­ký zisk. 12 Ktosi z nich, ich vlast­ný prorok, po­vedal: Kréťania boli a sú vždycky lhári, zlé zvieratá, lenivé bruchá. 13 To svedoc­tvo je prav­divé. A pre tú príčinu ich prís­ne tres­ci, aby boli zdraví vo viere

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Ktosi z nich, ich vlast­ný prorok, po­vedal: Kréťania boli a sú vždycky lhári, zlé zvieratá, lenivé bruchá.

Evanjelický

12 Jeden z nich, ich vlast­ný prorok , (o nich) po­vedal: Kréťania vždy luhajú, sú plané hovädá a leniví bruchopas­níci.

Ekumenický

12 Ich vlast­ný prorok, jeden spomedzi nich, po­vedal: Kréťania sú ustaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé bruchá.

Bible21

12 Je­den z nich, je­jich vlastní pro­rok, ře­kl: „Kréťané jsou věční lháři, zlé bestie, líné pupky!“