RoháčekTítovi1,10

Títovi 1:10

Lebo je mnoho i ne­pod­daj­ných, már­nom­luv­ných a zvoditeľov mys­le, naj­mä tí z ob­riez­ky,


Verš v kontexte

9 a ktorý sa drží ver­ného slova, podľa učenia, aby mal moc aj na­pomínať v zdravom učení a tres­tať tých, ktorí protirečia. 10 Lebo je mnoho i ne­pod­daj­ných, már­nom­luv­ných a zvoditeľov mys­le, naj­mä tí z ob­riez­ky, 11 ktorým treba za­pchať ús­ta, ktorí pre­vracajú celé domy učiac, čo sa ne­má, pre mrz­ký zisk.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo je mnoho i ne­pod­daj­ných, már­nom­luv­ných a zvoditeľov mys­le, naj­mä tí z ob­riez­ky,

Evanjelický

10 Lebo je mnoho ne­pod­daj­ných, táravých ľudí a zvod­cov, naj­mä zo židov­stva,

Ekumenický

10 Je totiž mnoho ne­pos­lušných, táravých a zvod­cov, naj­mä medzi ob­rezanými.

Bible21

10 Je to­tiž spous­ta buřičů, žvani­lů a svůd­ců, zvláště mezi obřezaný­mi,