RoháčekSudcov8,5

Sudcov 8:5

Pre­to po­vedal mužom mes­ta Sukkóta: Daj­te, prosím, ľudu, ktorý ide za mnou, niekoľko pecňov chleba, lebo sú ustatí, a ja honím Zebacha a Cal­mun­nu, madian­ských kráľov.


Verš v kontexte

4 A Gede­on prišiel k Jor­dánu a prešiel cezeň on i tých tri­sto mužov, ktorí boli s ním, ustatí prena­sledujúc nepriateľa. 5 Pre­to po­vedal mužom mes­ta Sukkóta: Daj­te, prosím, ľudu, ktorý ide za mnou, niekoľko pecňov chleba, lebo sú ustatí, a ja honím Zebacha a Cal­mun­nu, madian­ských kráľov. 6 A kniežatá Suk­kóta po­vedali: Či je azda päsť Zebachova a Cal­mun­nova už v tvojej ruke, aby sme dali tvoj­mu voj­sku chleba?

späť na Sudcov, 8

Príbuzné preklady Roháček

5 Pre­to po­vedal mužom mes­ta Sukkóta: Daj­te, prosím, ľudu, ktorý ide za mnou, niekoľko pecňov chleba, lebo sú ustatí, a ja honím Zebacha a Cal­mun­nu, madian­ských kráľov.

Evanjelický

5 I po­vedal mužom zo Suk­kótu: Daj­te, prosím, nie­koľko chlebov ľuďom, čo idú za mnou; lebo sú ustatí. Ja prena­sledujem mid­ján­skych kráľov Zebacha a Cal­mun­nu.

Ekumenický

5 požiadal mužov zo Suk­kótu: Daj­te, prosím, nie­koľko boch­níkov chleba ľuďom, ktorí idú za mnou, lebo sú vy­čer­paní a ja prena­sledujem mid­ján­skych kráľov Zebacha a Cal­mun­nu.

Bible21

5 ře­kl obyva­te­lům Su­ko­tu: „Pro­sím, dej­te mým mužům nějaké pe­c­ny chle­ba. Pronásle­du­ji mi­dián­ské krále Zeb­a­cha a Cal­mu­nu a mí muži jsou už vyčerpaní.“

RoháčekSudcov8,5