RoháčekSudcov8,30

Sudcov 8:30

A Gede­on mal sedem­desiat synov, ktorí pošli z jeho bed­ra, lebo mal mnoho žien.


Verš v kontexte

29 A Jerub­bál, syn Jo­asov, od­išiel a býval vo svojom dome. 30 A Gede­on mal sedem­desiat synov, ktorí pošli z jeho bed­ra, lebo mal mnoho žien. 31 I jeho ženina, ktorú mal v Sicheme, porodila mu syna, a pridal mu meno Abimelech.

späť na Sudcov, 8

Príbuzné preklady Roháček

30 A Gede­on mal sedem­desiat synov, ktorí pošli z jeho bed­ra, lebo mal mnoho žien.

Evanjelický

30 Gide­on mal sedem­desiat synov, ktorí vzišli z jeho bed­ra, lebo mal mnoho žien.

Ekumenický

30 Gideón mal sedem­desiat synov, ktorí vy­šli z jeho bed­ra, lebo mal veľa žien.

Bible21

30 Ge­de­on měl se­dm­desát synů, kteří vzeš­li z jeho be­der – měl to­tiž mno­ho žen.