RoháčekSudcov7,9

Sudcov 7:9

A stalo sa tej noci, že mu riekol Hos­podin: Vstaň, sídi do tábora, lebo som ho vydal do tvojej ruky.


Verš v kontexte

8 A tedy ľud na­bral po­travy do svojej ruky i svoje trúby. A všet­kých os­tat­ných mužov Iz­raelových pre­pus­til, každého do jeho stánu. A tých tri­sto mužov si za­držal. A tábor Madianov mu bol od dola na doline. 9 A stalo sa tej noci, že mu riekol Hos­podin: Vstaň, sídi do tábora, lebo som ho vydal do tvojej ruky. 10 A jest­li sa bojíš sísť ty samot­ný, sídi ty a Púra, tvoj služob­ník, do tábora.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 A stalo sa tej noci, že mu riekol Hos­podin: Vstaň, sídi do tábora, lebo som ho vydal do tvojej ruky.

Evanjelický

9 Hos­podin mu riekol v onú noc: Vstaň a zo­stúp do tábora, lebo som ti ho vy­dal do rúk.

Ekumenický

9 Onej noci mu Hos­podin po­vedal: Vstaň, zo­stúp do tábora ne­priateľov, lebo som ti ich vy­dal do rúk.

Bible21

9 Té noci Hos­po­din ře­kl Ge­de­o­novi: „Vstaň a sejdi do tá­bo­ra, ne­boť jsem ti ho vy­dal do ru­kou.

RoháčekSudcov7,9