RoháčekSudcov7,7

Sudcov 7:7

A Hos­podin riekol Gede­onovi: Tými tri­sto mužmi, ktorí chlípali, vás za­chránim a dám Madiana do tvojej ruky. A všetok os­tat­ný ľud, nech odídu každý na svoje mies­to.


Verš v kontexte

6 A bol počet tých, ktorí načierali svojou rukou a nosili vodu k ús­tam, tri­sto mužov. Všetok ostatok ľudu po­kľak­li na svoje kolená, aby pili vodu. 7 A Hos­podin riekol Gede­onovi: Tými tri­sto mužmi, ktorí chlípali, vás za­chránim a dám Madiana do tvojej ruky. A všetok os­tat­ný ľud, nech odídu každý na svoje mies­to. 8 A tedy ľud na­bral po­travy do svojej ruky i svoje trúby. A všet­kých os­tat­ných mužov Iz­raelových pre­pus­til, každého do jeho stánu. A tých tri­sto mužov si za­držal. A tábor Madianov mu bol od dola na doline.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

7 A Hos­podin riekol Gede­onovi: Tými tri­sto mužmi, ktorí chlípali, vás za­chránim a dám Madiana do tvojej ruky. A všetok os­tat­ný ľud, nech odídu každý na svoje mies­to.

Evanjelický

7 Hos­podin riekol Gide­onovi: S tri­sto mužmi, ktorí chlípali, vás za­chránim, a vy­dám ti Mid­ján­cov do rúk; všet­ci os­tat­ní nech idú domov.

Ekumenický

7 Hos­podin po­vedal Gideónovi: S tristo mužmi, ktorí chlípali vodu, vás za­chránim a vy­dám ti Mid­jánčanov do rúk. Os­tat­ní nech odídu každý do svoj­ho domova.

Bible21

7 Hos­po­din ře­kl Ge­de­o­novi: „S tě­mi tře­mi sty muži, kteří chlem­ta­li, vás za­chráním a vy­dám ti Mi­dián­ce do ru­kou. Zby­tek voj­s­ka může jít domů.“

RoháčekSudcov7,7