RoháčekSudcov7,14

Sudcov 7:14

Na to mu od­povedal jeho druh a riekol: Nie je to nič iné, iba meč Gede­ona, syna Jo­asa, Iz­rael­ského muža. Bôh dal Madiana i celý tábor do jeho ruky.


Verš v kontexte

13 A keď prišiel Gede­on, hľa, p­ráve rozprával nejaký muž svoj­mu druhovi sen a po­vedal: Hľa, sníval sa mi sen, a zdalo sa mi v ňom, že peceň jačmen­ného chleba sa kotúľal do tábora Madianov, a keď sa do­kotúľal až po stán veliteľov, uderil ho tak, že padol, a pre­vrátil ho s­pod­kom na hor. A tedy stán padol a ležal. 14 Na to mu od­povedal jeho druh a riekol: Nie je to nič iné, iba meč Gede­ona, syna Jo­asa, Iz­rael­ského muža. Bôh dal Madiana i celý tábor do jeho ruky. 15 A stalo sa, keď počul Gede­on vy­právanie sna i jeho vý­klad, že sa po­klonil Bohu a vrátil sa do tábora Iz­raelov­ho a riekol: Vstaňte, lebo Hos­podin dal do vašej ruky tábor Madiana.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 Na to mu od­povedal jeho druh a riekol: Nie je to nič iné, iba meč Gede­ona, syna Jo­asa, Iz­rael­ského muža. Bôh dal Madiana i celý tábor do jeho ruky.

Evanjelický

14 Jeho druh od­povedal: To nie je nič iné ako meč Iz­rael­ca Gide­ona, syna Jóášov­ho. Boh mu vy­dal do rúk Mid­ján­cov s celým táborom.

Ekumenický

14 Jeho druh mu od­vetil: To ne­znamená nič iné ako meč Iz­raelitu Gideóna, Jóašov­ho syna. Boh mu vy­dal na­pos­pas Mid­jánčanov s celým táborom.

Bible21

14 Na to mu ten druhý od­po­věděl: „To může být jen meč Iz­rael­ce Ge­de­o­na, syna Jo­ašova. Bůh mu dal do ru­kou Mi­dián­ce a ce­lý tábor!“