RoháčekSudcov7,13

Sudcov 7:13

A keď prišiel Gede­on, hľa, p­ráve rozprával nejaký muž svoj­mu druhovi sen a po­vedal: Hľa, sníval sa mi sen, a zdalo sa mi v ňom, že peceň jačmen­ného chleba sa kotúľal do tábora Madianov, a keď sa do­kotúľal až po stán veliteľov, uderil ho tak, že padol, a pre­vrátil ho s­pod­kom na hor. A tedy stán padol a ležal.


Verš v kontexte

12 A Madian aj Amalech i všet­ci synovia východu ležali roz­ložení na doline, a bolo ich sťa kobyliek čo do množs­tva, a ich veľb­lúdom nebolo počtu, lebo ich bolo jako pies­ku na brehu mora čo do množs­tva. 13 A keď prišiel Gede­on, hľa, p­ráve rozprával nejaký muž svoj­mu druhovi sen a po­vedal: Hľa, sníval sa mi sen, a zdalo sa mi v ňom, že peceň jačmen­ného chleba sa kotúľal do tábora Madianov, a keď sa do­kotúľal až po stán veliteľov, uderil ho tak, že padol, a pre­vrátil ho s­pod­kom na hor. A tedy stán padol a ležal. 14 Na to mu od­povedal jeho druh a riekol: Nie je to nič iné, iba meč Gede­ona, syna Jo­asa, Iz­rael­ského muža. Bôh dal Madiana i celý tábor do jeho ruky.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

13 A keď prišiel Gede­on, hľa, p­ráve rozprával nejaký muž svoj­mu druhovi sen a po­vedal: Hľa, sníval sa mi sen, a zdalo sa mi v ňom, že peceň jačmen­ného chleba sa kotúľal do tábora Madianov, a keď sa do­kotúľal až po stán veliteľov, uderil ho tak, že padol, a pre­vrátil ho s­pod­kom na hor. A tedy stán padol a ležal.

Evanjelický

13 Keď Gide­on prišiel, práve rozp­rával jeden muž druhému svoj sen: Hľa, mal som sen: peceň jačmen­ného chleba sa kotúľal do tábora Mid­ján­cov, prišiel ku stanu a narazil naň, ten padol, pre­vrátil sa a zo­stal ležať.

Ekumenický

13 Gideón prišiel práve vtedy, keď jeden muž rozp­rával druhému, čo sa mu snívalo. Rozp­rával: Počuj, čo sa mi snívalo! Peceň jačmen­ného chleba sa kotúľal na tábor Mid­jánčanov, do­kotúľal sa k stanu, narazil naň tak, že stan padol, pre­vrátil sa a zo­stal ležať.

Bible21

13 Jakmi­le Ge­de­on přišel, za­s­le­chl, jak je­den vo­ják vy­práví druhé­mu svůj sen: „Víš, zdál se mi ta­kový sen: Vi­děl jsem, jak se na mi­dián­ský tá­bor va­lil pe­cen ječného chle­ba. Do­stal se až ke stanu a vrazil do něj tak, že ho převrá­til vzhů­ru no­ha­ma a zbořil.“