RoháčekSudcov7,11

Sudcov 7:11

Tam počuješ, čo budú hovoriť, a po­tom sa po­sil­nia tvoje ruky, a sídeš do tábora. A tak sišiel on i Púra, jeho služob­ník, ku kraju ozb­rojen­cov, ktorí boli v tábore.


Verš v kontexte

10 A jest­li sa bojíš sísť ty samot­ný, sídi ty a Púra, tvoj služob­ník, do tábora. 11 Tam počuješ, čo budú hovoriť, a po­tom sa po­sil­nia tvoje ruky, a sídeš do tábora. A tak sišiel on i Púra, jeho služob­ník, ku kraju ozb­rojen­cov, ktorí boli v tábore. 12 A Madian aj Amalech i všet­ci synovia východu ležali roz­ložení na doline, a bolo ich sťa kobyliek čo do množs­tva, a ich veľb­lúdom nebolo počtu, lebo ich bolo jako pies­ku na brehu mora čo do množs­tva.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 Tam počuješ, čo budú hovoriť, a po­tom sa po­sil­nia tvoje ruky, a sídeš do tábora. A tak sišiel on i Púra, jeho služob­ník, ku kraju ozb­rojen­cov, ktorí boli v tábore.

Evanjelický

11 a vy­počuj, čo hovoria. Vtedy zís­kaš od­vahu zo­stúpiť do tábora. Nato Gide­on zišiel so svojím služob­níkom Purom až k pred­ným strážam na okraji tábora.

Ekumenický

11 a vy­počuj, čo budú hovoriť. Vtedy zís­kaš od­vahu zísť do tábora. Gideón zišiel so svojím služob­níkom Purom až k predným strážam na okraji tábora.

Bible21

11 Až us­lyšíš, co si v tá­boře ří­kají, os­mělíš se k útoku.“ Sešel tedy se svým zbrojnošem Pu­rou až k oz­bro­jeným hlídkám na kra­ji tá­bo­ra.