RoháčekSudcov7,10

Sudcov 7:10

A jest­li sa bojíš sísť ty samot­ný, sídi ty a Púra, tvoj služob­ník, do tábora.


Verš v kontexte

9 A stalo sa tej noci, že mu riekol Hos­podin: Vstaň, sídi do tábora, lebo som ho vydal do tvojej ruky. 10 A jest­li sa bojíš sísť ty samot­ný, sídi ty a Púra, tvoj služob­ník, do tábora. 11 Tam počuješ, čo budú hovoriť, a po­tom sa po­sil­nia tvoje ruky, a sídeš do tábora. A tak sišiel on i Púra, jeho služob­ník, ku kraju ozb­rojen­cov, ktorí boli v tábore.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

10 A jest­li sa bojíš sísť ty samot­ný, sídi ty a Púra, tvoj služob­ník, do tábora.

Evanjelický

10 Ak sa bojíš zo­stúpiť, choď najprv so svojím služob­níkom Purom dolu do tábora

Ekumenický

10 Ak sa bojíš zo­stúpiť sám, choď do tábora so svojím služob­níkom Purom

Bible21

10 Bo­jíš-li se tam jít sám, vez­mi si s se­bou zbrojnoše Pu­ru.