RoháčekSudcov6,26

Sudcov 6:26

A vy­stavíš ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na vr­chu tej­to pev­nos­ti na upravenom mies­te a vez­meš toho druhého býka a budeš ho obetovať zápal­nou obeťou na dreve hája, ktorý vy­sekáš.


Verš v kontexte

25 Po­tom stalo sa tej noci, že mu riekol Hos­podin: Vez­mi býka z hoviad, ktorého má tvoj otec, a síce toho druhého býka sedem­ročného a sboríš ol­tár Bálov, ktorý pat­rí tvojmu ot­covi, i háj, ktorý je pri ňom, vy­tneš. 26 A vy­stavíš ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na vr­chu tej­to pev­nos­ti na upravenom mies­te a vez­meš toho druhého býka a budeš ho obetovať zápal­nou obeťou na dreve hája, ktorý vy­sekáš. 27 A tak pojal Gede­on desať mužov zo svojich sluhov a učinil tak, ako mu hovoril Hos­podin. A stalo sa, keďže sa bál domu svoj­ho otca a mužov toho mesta urobiť to vodne, že to urobil vnoci.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

26 A vy­stavíš ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na vr­chu tej­to pev­nos­ti na upravenom mies­te a vez­meš toho druhého býka a budeš ho obetovať zápal­nou obeťou na dreve hája, ktorý vy­sekáš.

Evanjelický

26 A z po­u­kladaných kameňov po­stav ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na výšine toh­to vr­chu, na vr­chole tej­to pev­nos­ti. Po­tom vez­mi druhého jun­ca a obetuj ho ako spaľovanú obeť na dreve z ašéry, ktorú vy­tneš.

Ekumenický

26 Po­tom podľa pred­pisu po­stav ol­tár na počesť Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na temene toho vr­chu. Po­tom vez­mi druhého býka a obetuj ho ako spaľovanú obetu na dreve z rozsekaného po­svät­ného stĺpa.

Bible21

26 Na vrchu toho kop­ce pak po­stav řádný ol­tář Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu. Vez­mi toho druhého býka a obě­tuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z Ašeři­na kůlu, který pokácíš.“