RoháčekSudcov6,25

Sudcov 6:25

Po­tom stalo sa tej noci, že mu riekol Hos­podin: Vez­mi býka z hoviad, ktorého má tvoj otec, a síce toho druhého býka sedem­ročného a sboríš ol­tár Bálov, ktorý pat­rí tvojmu ot­covi, i háj, ktorý je pri ňom, vy­tneš.


Verš v kontexte

24 A Gede­on tam vy­stavil Hos­podinovi ol­tár a na­zval ho: Hos­podin je pokoj. A ol­tár je ešte, až do tohoto dňa, v Ofre Abiezerovej. 25 Po­tom stalo sa tej noci, že mu riekol Hos­podin: Vez­mi býka z hoviad, ktorého má tvoj otec, a síce toho druhého býka sedem­ročného a sboríš ol­tár Bálov, ktorý pat­rí tvojmu ot­covi, i háj, ktorý je pri ňom, vy­tneš. 26 A vy­stavíš ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na vr­chu tej­to pev­nos­ti na upravenom mies­te a vez­meš toho druhého býka a budeš ho obetovať zápal­nou obeťou na dreve hája, ktorý vy­sekáš.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

25 Po­tom stalo sa tej noci, že mu riekol Hos­podin: Vez­mi býka z hoviad, ktorého má tvoj otec, a síce toho druhého býka sedem­ročného a sboríš ol­tár Bálov, ktorý pat­rí tvojmu ot­covi, i háj, ktorý je pri ňom, vy­tneš.

Evanjelický

25 V onú noc hovoril mu Hos­podin: Vez­mi mladého jun­ca z dobyt­ka svoj­ho otca a druhého, sedem­ročného jun­ca, a zbúraj Baalov ol­tár, ktorý pat­rí tvoj­mu ot­covi, a ašéru, ktorá je pri ňom, vy­tni!

Ekumenický

25 Ešte v tú noc mu Hos­podin pri­kázal: Vez­mi býka z dobytka svoj­ho otca a ešte jed­ného sedem­ročného býka. Zrúcaj Baálov ol­tár, ktorý pat­rí tvoj­mu ot­covi, a roz­sekaj po­svät­ný stĺp, ktorý je pri ňom!

Bible21

25 Té noci mu Hos­po­din ře­kl: „Vez­mi býka ze stáda svého ot­ce, toho druhého býka, sedm let starého. Zboř Baalův ol­tář, jenž patří tvé­mu ot­ci, a ten Ašeřin kůl ve­dle něj pokácej.