RoháčekSudcov6,22

Sudcov 6:22

A keď uvidel Gede­on, že to bol anjel Hos­podinov, po­vedal Gede­on: Ach, Pane Hos­podine, is­tot­ne pre­to som videl an­jela Hos­podinov­ho tvárou v tvár, aby som zomrel.


Verš v kontexte

21 Vtedy vy­tiahol an­jel Hos­podinov koniec palice, ktorú mal vo svojej ruke, a keď sa dot­kol mäsa i nek­vasených chlebov, vy­stúpil oheň zo skaly a strávil mäso i nek­vasené chleby, a an­jel Hos­podinov od­išiel od jeho očí. 22 A keď uvidel Gede­on, že to bol anjel Hos­podinov, po­vedal Gede­on: Ach, Pane Hos­podine, is­tot­ne pre­to som videl an­jela Hos­podinov­ho tvárou v tvár, aby som zomrel. 23 Ale Hos­podin mu riekol: Po­koj ti! Neboj sa, nezom­rieš.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

22 A keď uvidel Gede­on, že to bol anjel Hos­podinov, po­vedal Gede­on: Ach, Pane Hos­podine, is­tot­ne pre­to som videl an­jela Hos­podinov­ho tvárou v tvár, aby som zomrel.

Evanjelický

22 Keď Gide­on videl, že to bol an­jel Hos­podinov, po­vedal: Beda, Hos­podine, Pane, že som videl an­jela Hos­podinov­ho tvárou v tvár!

Ekumenický

22 Gideón spoz­nal, že to bol Hos­podinov an­jel. Pre­to zvolal: Beda, Pane, Hos­podin, veď som videl Hos­podinov­ho an­jela z tváre do tváre!

Bible21

22 Když si Ge­de­on uvědo­mil, že to byl Hos­po­dinův an­děl, vy­kři­kl: „Ach, Pane můj, Hos­po­di­ne! Vž­dyť já jsem tváří v tvář uvi­děl Hos­po­di­nova anděla!“