RoháčekSudcov6,17

Sudcov 6:17

A po­vedal mu: Ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi, prosím, znamenie, že ty hovoríš so mnou.


Verš v kontexte

16 Ale Hospodin mu riekol: Ja budem is­tot­ne s tebou, a zbiješ Madianov ako jed­ného muža. 17 A po­vedal mu: Ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi, prosím, znamenie, že ty hovoríš so mnou. 18 Ne­odídi, prosím, od­tiaľto, do­kiaľ ne­prij­dem k tebe a ne­vynesiem von svoj­ho obil­ného daru obet­ného a ne­položím pred teba. A riekol: Ja dočkám, do­kiaľ sa ne­vrátiš.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

17 A po­vedal mu: Ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi, prosím, znamenie, že ty hovoríš so mnou.

Evanjelický

17 On mu po­vedal: Ak som našiel milosť v Tvojich očiach, daj mi znamenie, že si to Ty, kto so mnou hovoríš.

Ekumenický

17 On mu však po­vedal: Ak som zís­kal tvoju priazeň, daj mi znamenie, že sa so mnou zhováraš ty.

Bible21

17 „V tom případě mi pro­kaž laskavost,“ od­po­věděl Ge­de­on. „­Dej mi pro­sím zna­mení, že se mnou mluvíš ty.