RoháčekSudcov5,7

Sudcov 5:7

Pre­staly boly ot­vorené dediny v Iz­raelovi, pre­staly, do­kiaľ som ne­povs­tala ja Debora, dokiaľ som ne­povs­tala, mat­ka v Iz­raelovi.


Verš v kontexte

6 Za dní Sam­gara, syna Anátov­ho, za dní Jaheli boly pre­staly ces­ty, a tí, ktorí chodievali chod­ník­mi, chodili krivými ces­tami postrannými. 7 Pre­staly boly ot­vorené dediny v Iz­raelovi, pre­staly, do­kiaľ som ne­povs­tala ja Debora, dokiaľ som ne­povs­tala, mat­ka v Iz­raelovi. 8 Keď si zvolili nových bohov, hneď bola vtedy voj­na v bránach. A či azda bolo vidieť štít alebo kopiju medzi štyrid­siatimi tisícami v Iz­raelovi?

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 Pre­staly boly ot­vorené dediny v Iz­raelovi, pre­staly, do­kiaľ som ne­povs­tala ja Debora, dokiaľ som ne­povs­tala, mat­ka v Iz­raelovi.

Evanjelický

7 Spust­li dediny v Iz­raeli, veru spust­li, kým som ne­povs­tala, ja Debora, kým som ne­povs­tala ako mat­ka v Iz­raeli.

Ekumenický

7 Vidiek zo­stal pus­tý, dediny v Izraeli boli ako vy­mreté, kým som ne­povs­tala ja, Debóra, kým som ne­povs­tala ja, mat­ka v Izraeli.

Bible21

7 Opuštěni byli se­dláci v Izraeli, opuštěni, než jsi, De­bo­ro, povstala, než matka v Iz­rae­li po­vsta­la.

RoháčekSudcov5,7