RoháčekSudcov5,5

Sudcov 5:5

Vr­chy sa rozp­lývaly od tvári Hos­podinovej, toď Sinai, od tvári Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho.


Verš v kontexte

4 Hos­podine, keď si vy­šiel zo Seira, keď si kráčal s poľa Edomov­ho, trias­la sa zem, áno, aj nebesia kropily, aj ob­laky kropily vodou. 5 Vr­chy sa rozp­lývaly od tvári Hos­podinovej, toď Sinai, od tvári Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho. 6 Za dní Sam­gara, syna Anátov­ho, za dní Jaheli boly pre­staly ces­ty, a tí, ktorí chodievali chod­ník­mi, chodili krivými ces­tami postrannými.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 Vr­chy sa rozp­lývaly od tvári Hos­podinovej, toď Sinai, od tvári Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho.

Evanjelický

5 Vr­chy sa klátili pred Hos­podinom, ešte aj Sinaj, pred Hos­podinom, Bohom Iz­raela.

Ekumenický

5 Vr­chy sa klátili pred Hos­podinom, Bohom zo Sinaja, pred Hos­podinom, Bohom Iz­raela.

Bible21

5 Před Hos­po­di­nem se třás­ly hory, před Hos­po­di­nem ze Sinaje, před Bo­hem Iz­rae­le.

RoháčekSudcov5,5